Del 2
Prova på hur det känns!

Även om det inte går att fullt ut förstå vad det innebär att ha problem med både syn och hörsel är det ändå möjligt att få en glimt av hur vardagen kan te sig. De här övningarna ger ofta en aha-upplevelse.

Övning 1: Fika utan syn och hörsel

A Fika ensam

Gör så här:

Den här övningen kan du göra hemma hos dej själv.

 1. Ta på ögonbindel och sätt i öronproppar.
 2. Försök ta fram det du behöver (bullar, bröd, ost, smör, yoghurt och  vad du vill ha).
 3. Koka kaffe/te  och duka (kopp, servetter, tallrik etc).
 4. Fika och känn efter hur det är när du inte ser och hör.

B Fika tillsammans

Pålägget kan hamna lite var som helst, osten hamnar gärna utanför mackan. Det blir ganska mycket spill på golvet också.
Alla börjar treva för att hitta sakerna på bordet.
Är det mjölk eller yoghurt i paketet? Om man inte ser blir det lätt fel.

Gör så här:

 1. Ställ i ordning fika på ett bord, te, kaffe, mjölk och socker. Koppar, tallrikar, bestick, brödkniv och servetter. Ta också fram bröd, smör och pålägg.
 2. En eller flera av er tar på sig ögonbindlar eller sätter ogenomskinlig tejp på ett par gamla glasögon så att det knappt går att se genom dem. Sätt också på hörselkåpor eller öronproppar. Prata inte under den här delen av övningen.
 3. Led personen/personerna med kombinerad syn- och hörselnedsättning till det dukade bordet. Alla sätter sig vid bordet och avvaktar någon minut.
 4. Någon ber en av personerna med kombinerad syn och hörselnedsättning att servera kaffet. Samtidigt reser sig några av de andra som sitter runt bordet och går tätt förbi den eller de som inte ser och hör.
 5. Personen/personerna med syn och hörselnedsättning får bre smörgåsar, välja pålägg och sedan äta.
 6. Under tiden sätter sig någon intill utan att presentera sig.
 7. Alla småpratar runt fikabordet utan att involvera den/de som har nedsatt syn och hörsel.

Tips: Flytta sakerna på bordet

En variant i det gemensamma fikat är att någon efter en stund flyttar på sakerna som du just lärt dig hitta.
Hur kändes det?

Fundera på:

Hur upplevdes detta för dig/er som inte såg och hörde?
Hur var det att varken se eller höra när folk kom och gick? Var det kul att fika? Hur smakade det? Likadant som vanligt eller mer eller mindre? Vad pratade ni om?  Gick det att hänga med i samtalet? Gick det att påverka situationen?

Hur var det för er som såg och hörde? Försökte ni få med personen i samtalet? Tänkte ni på att presentera er?

Övning 2: Att kunna ta sig runt utan syn och hörsel

A Ensam

Gör så här:

 1. Använd bindel och öronproppar och försök att på egen hand förflytta dig runt i ditt hem eller på jobbet.
 2. Gå från ett rum till ett annat. Försök hitta kylskåpet och det du behöver.
 3. Försök att hitta till toaletten, gå på toa, hitta pappret, handfat, tvål, vatten, handduk.
 4. Gå till ett bord och försök hitta en stol och sätt dig på den utan att hamna utanför.

En liten gul bok om ledsagning av personer med dövblindhet – beställ gratis här!

B Tillsammans

Gör så här:

 1. En av er drar upp personen med kombinerad syn och hörselnedsättning (bindel eller övertejpade glasögon och öronproppar som i övning 1) ur stolen och placerar henne/honom mitt i rummet och går sedan därifrån. Personen med syn- och hörselnedsättning ska inte uttrycka sig genom tal.
 2. En annan person kommer och hämtar den som sitter i stolen och placerar henne/honom på en ny stol utan att säga något.
 3. Alla runt bordet förutom personen med syn- och hörselnedsättning, går därifrån, ställer sig på andra sidan rummet och fortsätter att prata om något. Efter några minuter går alla därifrån och lämnar personen med kombinerad syn och hörselnedsättning i rummet utan att säga något.
 4. Efter två minuter kommer någon och hämtar personen och leder henne/honom runt, både inne och ute.

Fundera på:

Hur känns det att inte få veta vad som ska hända? Att bli flyttad utan att förstå varför eller vart? Hur var det att bli lämnad? Kunde du som hade bindel påverka situationen? Hur kändes tiden? Gick två minuter fort eller långsamt? Var det skillnad mellan att gå utomhus och inne? Kändes underlaget du gick på (mattan eller golvet) annorlunda än i vanliga fall?

Diskutera antingen efter varje övning eller när ni genomfört båda. Hur upplevde ni situationen? Vilka känslor väcktes av att plötsligt vara utanför? Fick ni några idéer till att göra annorlunda?

Gör detta kontinuerlig på arbetsplatsträffar eller släktmiddagar så att alla får pröva på hur det känns.

Är det någon här?

Det här är en övning i att ta sig in i en grupp utan att se. Alla har ögonbindel och står i smågrupper. Under tiden som gruppdeltagarna småpratar med varandra smyger ledaren runt och byter plats på deltagarna.

Hur gick det? Var det lätt eller svårt att bli delaktig i gruppen?  Var det någon som lade märke till om någon försvann eller kom till? Och hur fungerade det med turtagning i samtalet utan att ha synen och ögonkontakten som hjälp?

Testa att ha nedsatt hörsel

För den som har en hörselnedsättning kan det vara väldigt svårt att höra när många pratar samtidigt, som på middagar och restaurangbesök. Klirr av glas, som på bilden intill, gör inte saken bättre.

Det är lätt att själv missa att syn och hörsel börjar svikta. Förändringarna kommer ofta smygande vilket gör att man anpassar sig till dem. Därför är det bra att testa hörseln med jämna mellanrum. Hörselskadades riksförbund har självtest och rekommenderar att alla som fyllt 60 gör något av dem minst en gång om året. Knappen leder till Hörseltestaren.

Ljudmiljösimulatorn

Den här simulatorn har tagits fram av Hörselskadades Riksförbund. Den visar hur olika ljudmiljöer kan upplevas av en person med måttlig hörselnedsättning, med och utan hörapparat samt med och utan teleslinga.

Den fungerar i både dator, på surfplatta och i mobil. Tänk på att använda hörlurar när du lyssnar.

Hörseltappssimulatorn

Denna norska simulator visar hur olika typer av hörselnedsättning hos äldre kan låta. Den kräver programmet flash och fungerar på de flesta datorer men inte i mobil eller på surfplatta. Genom appen Puffin (se länk nedan) går det ändå att se filmerna.

FAKTA om hörselnedsättning

70 procent av 75-åringarna, 80 procent av 80-åringarna och 85-90 procent av 90-åringarna har någon typ av hörselnedsättning.

Presbyakusis är vanligast och beror på naturliga åldersförändringar. Det är  främst diskanten som påverkas vilket gör det svårt att uppfatta de ljusa tonerna.

Det blir också svårt att höra konsonanter som p, k, t, s, f och h. Det kan till exempel vara svårt att höra skillnad mellan kaffe och kasse. Mansröster är lättare att höra än kvinnoröster och fågelsång är svårt att uppfatta. Detta är vanligt när man drabbats av en bullerskada eller får nedsatt hörsel på grund av åldern.

Tinnitus innebär att man hör ljud eller sus i öronen som inte kan uppfattas av omgivningen. Ibland upplevs ljuden som väldigt besvärande. Tinnitus kan uppstå i alla åldrar och är vanligt i samband med en hörselskada.

Överkänslighet mot ljud är också vanligt när hårcellerna är skadade. Man reagerar mer på höga ljud än tidigare. Skrik därför aldrig in i örat, det kan vara mycket obehagligt och till och med göra ont.

För alla typer av hörselnedsättning gäller att bakgrundsljud, som slammer av disk, andra som pratar, trafik eller vindbrus, förvärrar problemen. Här kan du läsa mer https://horsellinjen.se

Testa att ha nedsatt syn

Synsimulatorn

Synsimulatorn från norska Sansetap visar hur synen påverkas av olika synnedsättning. Observera att den kräver programmet flash som finns för dator (både mac och pc) men inte för mobil eller surfplatta.

Använd bilden nedan som ingång och länk.

Testa synnedsättning med mobilen

Genom gratisappen Synssimulator kan du se världen som om du har olika former av synnedsättning. Gå runt i lokalen eller läs tidningen genom din mobil och få en aning om hur det är att ha exempelvis grå starr eller glaukom. Synssimulatorn är på norska men fungerar inte på alla nya mobiler.

Andra gratisappar fungerar även för de senaste mobilerna men är på engelska.

Vision sim är användbar men inte helt enkel att använda. Gör så här:
1. Välj ögonsjukdom (eye disease)
2. Klicka på launch simulator (starta simulatorn)  och svara ok på rutan information. Gå inte in på Associated symptoms, det är en ännu outvecklad del av appen med nonsenstext.

Aira simulator är också bra.

Ordlista för engelskspråkiga appar:
Age-related macula degeneration-AMD, åldersförändringar i ögats gula fläck
Cataracts – grå starr
Chronic Open-Angle Glaucoma –Kroniskt glaukom, också kallat öppenvinkelglaukom
Corneal Edema- Hornhinneödem, en svullnad i hornhinnan
Diabetis Retinopathy  – Förändringar på näthinnan på grund av diabetes
Homonymous Hemianopia- Halvsidigt synfältsbortfall, åt samma håll, på båda ögonen. Man ser bara den ena halvan av tallriken eller rummet.
Macular Hemmorhage-  Blödning i ögats gula fläck
Retinal Detachment- Näthinneavlossning

Vanliga ögonsjukdomar

Grå starr


Grå starr, katarakt, orsakas av oklarheter i linsen. Innan det är dags för operation kan man behöva byta glasögon oftare. Grå starr leder till att ljuset sprids på ett obehagligt sätt. Det är som att köra bil med dåliga vindrutetorkare. Bilderna blir oklarare, färgerna urvattnade och man blir mycket bländad av motljus. Skidglasögon och solglasögon med gula glas filtrerar ljuset och ger en krispigare bild på näthinnan. Grå starr kan behandlas med laser eller med en enkel operation där den grumliga linsen byts mot en konstgjord. Resultatet blir oftast bra.

Diabetes och retinopati


Diabetiker måste ha regelbunden kontakt med ögonläkare på grund av risken för näthinneavlossning. En upplevelse av små kryp eller ormar i ögat är inte farligt men blir det hela svärmar kan det röra sig om en blödning inne i ögat. Då måste man till sjukhus.

Glaukom

Glaukom, även kallad grön starr, har inga likheter med grå starr. Vid glaukom är synnerven skadad vilket ger synfältsbortfall. Det är en smygande blindhet som patienten inte märker förrän bortåt halva synfältet försvunnit eftersom hjärnan fyller i vad den tror finns. Glaukom kan inte botas men förloppet kan bromsas med hjälp av ögondroppar.

Retinitis pigmentosa


Retinitis pigmentosa, RP, är den vanligaste ögonsjukdomen hos personer med förvärvad dövblindhet och en del av Ushers syndrom. RP yttrar sig till en början som problem med mörkerseendet och stark bländningskänslighet – i starkt motljus ser man ingenting alls. Så småningom krymper synfältet och blir till ett allt mindre kikarsikte. Synen kan försvinna helt men det är sällsynt.

Åldersrelaterad makuladegeneration

Åldersrelaterad makuladegeneration, kallad gula fläcken,orsakas av förkalkningar på näthinnan. Det finns en våt och en torr form, den våta är allvarligare men kan bromsas med rätt behandling. Sjukdomen innebär att man får en central blind fläck på ögat som man själv inte ser, därför måste ett öga i taget undersökas. Skarpsynen försvinner men man blir aldrig helt blind. Utöver ålder är rökning en riskfaktor.

Näthinneavlossning


Ett vanligt symtom är en skugga som skymmer delar av synfältets ytterkanter. Tidiga tecken kan vara upplevda ljusblixtar som stör synen. Näthin­nan lossnar från ögats innervägg. Om inte en opereration sker inom ett par veckor riskeras synen på det skadade ögat.

Meny

 
Tänk alltid på att

 • Ta reda på hur personen hör och ser
 • Presentera dej och visa att du är där genom att ta fysisk kontakt. En lätt klapp på arm eller axel är ofta bra. Gör likadant när du går.
 • Se till att ljuset är så bra som möjligt. När ni samtalar ska ljuset falla på ditt ansikte så att den äldre uppfattar munrörelser och ansiktsmimik.
 • Prata tydligt men skrik inte. Se till att vara i samma rum och stå inte med ryggen emot eller munnen täckt. Prata inte samtidigt som du dammsuger eller har andra störande bakgrundsljud på.
 • Var sak på rätt plats – flytta inget utan att fråga. Nycklarna ska ligga på sin vanliga plats liksom sakerna i kylskåpet, garderoben, badrummet och så vidare. Allt ska organiseras så att den äldre hittar sina saker.
 • Utgå alltid från den äldres perspektiv. Fråga vad hon/han vill och behöver.
 • Eventuella hjälpmedel måste fungera. Glasögonen ska vara putsade och hörapparaten rätt inställd.

 

 

Vår rekommendation

Om du vill använda Flash på din iPhone eller iPad rekommenderar vi att du installerar appen Puffin Web Browser från App Store. Puffin fungerar som en vanlig webläsare men har stöd för Flash. Gör så här:

 1. Gå till App Store och sök ”Puffin”.
 2. Installera appen på vanligt sätt.
 3. Starta appen och besök äldrekursen.se som vanligt.