Del 3
Vad händer när både syn och hörsel försämras?

Plötsligt går det inte längre att läsa julkorten eller breven från myndigheter. Det som var självklart förr går inte att göra utan hjälp. Självständigheten och oberoendet minskar. Någon kan få svårt att känna igen människor eftersom de inte längre kan se ansiktet. Någon annan vågar inte längre gå ut. När man förstår hur syn och hörsel hänger ihop går det ofta att med enkla medel förbättra situationen.

Hur kan vi veta om en person både ser och hör dåligt?

Börja alltid med att fråga personen själv. Ta reda på om det finns syn- och/eller hörselhjälpmedel. Titta på att hur personen gör i olika situationer.

Tecken på nedsatt syn är att personen

 • har svårt att känna igen ansikten och föremål, behöver gå nära eller backa föra att se och uppfatta (beroende på typ av synnedsättning).
 • har fläckiga kläder och lätt spiller på sig.
 • behöver mer ljus för att läsa eller göra andra saker.
 • besväras av starkt ljus.
 • sitter ovanligt nära eller långt ifrån teven (beroende på typ av synnedsättning).
 • slutar läsa, titta på teve eller göra andra saker som kräver god syn.
 • har svårt att hitta föremål eftersom han/hon inte ser dem, kan gå in i saker. Behöver använda sin kropp och händer för att känna på saker.
 • har besvär med att se vad klockan på armen eller väggen visar.
 • rör sig sakta och osäkert.

Tecken på nedsatt hörsel är att personen

 • har svårt att höra/förstå vad andra säger, inte märker när han eller hon blir tilltalad och inte kan samtala som förr.
 • tycker att andra pratar för tyst, snabbt eller otydligt och ber dem tala högre.
 • ber andra upprepa vad de sagt för att vara säker på att ha uppfattat rätt.
 • missförstår och tappar sammanhanget i samtalet.
 • tycker det är svårt att föra samtal i grupp eller i en bullrig miljö och drar sig hellre undan.
 • blir trött i situationer som kräver samtal med andra och/eller undviker sådana situationer.
 • höjer volymen på radion och teven så det blir obehagligt för andra.
 • har svårt att höra när det knackar/ringer på dörren och får gissa vem som kommer in i bostaden.
 • undviker att prata i telefon.

Det blir lätt fel

Det är lätt att känna sig dum när man inte hör vad andra säger och lätt att bli uppfattad som mindre vetande när man inte hör och ser så bra. Missförstånd är vanliga. Filmerna ger några exempel på hur det kan bli.

Jag låtsas att jag hört

Hos biståndshandläggaren

Synen betyder mer för hörseln än du tror – och tvärtom

Här är två filmer som visar hur syn och hörsel samspelar med varandra. Det är ingen överdrift att säga att vi även hör med ögonen och ser med öronen. Talförståelse är en process där både ögon och öron är inblandade och samspelar med varandra.

Den första filmen visar den kanadensiske forskaren Jean-Pierre Gagné som säger  enkla meningar och ord på engelska. Jämför den blurriga bilden där det bara nätt och jämt går att urskilja munnen och bilden där munnen helt döljs av ett vitt papper. Vad hör du? Och kan du urskilja orden när pappret tas bort, trots att det brusar?

Den andra filmen är  gjord av Rolf Mjønes, audiograf på det norska kompetenscentret Eikholt och  på svenska. I takt med att det blir allt svårare att se synpedagog Ann-Britt Johanssons läpprörelser blir det svårare att höra vad hon säger. Budskapet är att aldrig stå med ryggen emot eller att hålla handen för munnen. Det försvårar helt i onödan.

Synens betydelse för hörseln

Test av taluppfattning

Meny

 
Tänk alltid på att

 • Ta reda på hur personen hör och ser
 • Presentera dej och visa att du är där genom att ta fysisk kontakt. En lätt klapp på arm eller axel är ofta bra. Gör likadant när du går.
 • Se till att ljuset är så bra som möjligt. När ni samtalar ska ljuset falla på ditt ansikte så att den äldre uppfattar munrörelser och ansiktsmimik.
 • Prata tydligt men skrik inte. Se till att vara i samma rum och stå inte med ryggen emot eller munnen täckt. Prata inte samtidigt som du dammsuger eller har andra störande bakgrundsljud på.
 • Var sak på rätt plats – flytta inget utan att fråga. Nycklarna ska ligga på sin vanliga plats liksom sakerna i kylskåpet, garderoben, badrummet och så vidare. Allt ska organiseras så att den äldre hittar sina saker.
 • Utgå alltid från den äldres perspektiv. Fråga vad hon/han vill och behöver.
 • Eventuella hjälpmedel måste fungera. Glasögonen ska vara putsade och hörapparaten rätt inställd.

 

 

Vår rekommendation

Om du vill använda Flash på din iPhone eller iPad rekommenderar vi att du installerar appen Puffin Web Browser från App Store. Puffin fungerar som en vanlig webläsare men har stöd för Flash. Gör så här:

 1. Gå till App Store och sök ”Puffin”.
 2. Installera appen på vanligt sätt.
 3. Starta appen och besök äldrekursen.se som vanligt.