Del 5
– Vem är här?

Att ha kontroll över sin egen situation och vad som händer i ens hem är ett grundläggande behov för att känna sig trygg och säker. Det är därför viktigt att ta hänsyn till eventuell syn-och hörselnedsättning hos den äldre. Alla människor behöver veta vad som händer omkring dem. Tillgång till information är ett av de områden som drabbas hårdast vid kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Jag hör inte när de kommer

Att varken höra när människor kommer eller lämnar ens hem  är obehagligt. Liksom när någon diskar eller dammsuger med ryggen emot en.

Vem är du?

Det kan vara svårt – rentav omöjligt – att hålla reda på alla människor som kommer och går i ens hem.

Så här kan man göra det bättre

Det behövs inte så mycket för att öka tryggheten för den äldre. Att alltid säga vem man är, prata i ögonhöjd, berätta vad man gör och aldrig prata med ryggen emot räcker långt.

Tänk på att

 • Presentera dig när du kommer så personen vet vem du är och att du finns där. Berätta vad du gör så personen vet vad som händer.
 • Stå inte med ryggen emot.
 • Prata inte från ett annat rum.
 • Prata och dammsug inte samtidigt.
 • Se upp med bakgrundsljud. Det går inte att höra om du diskar samtidigt eller om radion eller teven står på
 • Fråga alltid personen själv vad hon/han behöver eller vill.

 
Tänk alltid på att

 • Ta reda på hur personen hör och ser
 • Presentera dej och visa att du är där genom att ta fysisk kontakt. En lätt klapp på arm eller axel är ofta bra. Gör likadant när du går.
 • Se till att ljuset är så bra som möjligt. När ni samtalar ska ljuset falla på ditt ansikte så att den äldre uppfattar munrörelser och ansiktsmimik.
 • Prata tydligt men skrik inte. Se till att vara i samma rum och stå inte med ryggen emot eller munnen täckt. Prata inte samtidigt som du dammsuger eller har andra störande bakgrundsljud på.
 • Var sak på rätt plats – flytta inget utan att fråga. Nycklarna ska ligga på sin vanliga plats liksom sakerna i kylskåpet, garderoben, badrummet och så vidare. Allt ska organiseras så att den äldre hittar sina saker.
 • Utgå alltid från den äldres perspektiv. Fråga vad hon/han vill och behöver.
 • Eventuella hjälpmedel måste fungera. Glasögonen ska vara putsade och hörapparaten rätt inställd.

 

 

Vår rekommendation

Om du vill använda Flash på din iPhone eller iPad rekommenderar vi att du installerar appen Puffin Web Browser från App Store. Puffin fungerar som en vanlig webläsare men har stöd för Flash. Gör så här:

 1. Gå till App Store och sök ”Puffin”.
 2. Installera appen på vanligt sätt.
 3. Starta appen och besök äldrekursen.se som vanligt.