Vill du veta mer?

Äldreboken

Den här boken handlar om äldre som har problem med både syn och hörsel. När båda sinnena är nedsatta påverkas viktiga områden i livet. Att kunna kommunicera, ta del av information och förflytta sig fritt och säkert i omgivningen är några exempel. Lyckligtvis finns det mycket att göra för att underlätta vardagen.

Beställ gratis här eller ladda ner som PDF.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor – en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Här kan du beställa Äldreboken och hitta senaste nytt om utveckling och forskning inom fältet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook.

Hörselskadades riksförbund

Förbundet står bakom Hörsellinjen som har en särskild sida om äldre.

Synskadades riksförbund

Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av synskadade. SRF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering och som präglas av öppenhet och demokrati. Alla medlemmar kan göra sin röst hörd och alla synpunkter är välkomna.

Vardagstips

Har du funderat över hur du enkelt skär en potatis i jämna skivor eller känner dig bekväm på badhuset när du inte ser? Den här boken innehåller vardagstips för synskadade.

Du hittar boken här.

Svenskt demenscentrum

Svenskt demenscentrum har mycket information. Man har även distansutbildningar.

Äldrecentrum

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Man ger också ut tidningen Äldre i centrum.

 
Tänk alltid på att

  • Ta reda på hur personen hör och ser
  • Presentera dej och visa att du är där genom att ta fysisk kontakt. En lätt klapp på arm eller axel är ofta bra. Gör likadant när du går.
  • Se till att ljuset är så bra som möjligt. När ni samtalar ska ljuset falla på ditt ansikte så att den äldre uppfattar munrörelser och ansiktsmimik.
  • Prata tydligt men skrik inte. Se till att vara i samma rum och stå inte med ryggen emot eller munnen täckt. Prata inte samtidigt som du dammsuger eller har andra störande bakgrundsljud på.
  • Var sak på rätt plats – flytta inget utan att fråga. Nycklarna ska ligga på sin vanliga plats liksom sakerna i kylskåpet, garderoben, badrummet och så vidare. Allt ska organiseras så att den äldre hittar sina saker.
  • Utgå alltid från den äldres perspektiv. Fråga vad hon/han vill och behöver.
  • Eventuella hjälpmedel måste fungera. Glasögonen ska vara putsade och hörapparaten rätt inställd.

 

 

Vår rekommendation

Om du vill använda Flash på din iPhone eller iPad rekommenderar vi att du installerar appen Puffin Web Browser från App Store. Puffin fungerar som en vanlig webläsare men har stöd för Flash. Gör så här:

  1. Gå till App Store och sök ”Puffin”.
  2. Installera appen på vanligt sätt.
  3. Starta appen och besök äldrekursen.se som vanligt.